Τί είναι νανοϋλικά;

Ως νανουλικά ορίζονται αυτά που περιέχουν σωματίδια με μία ή περισσότερες εξωτερικές διαστάσεις από 1 εως 100 nm. Έχοντας διάμετρο 10.000 φορές μικρότερη από τη διάμετρο μιας ανθρώπινης τρίχας, τα νανουλικά είναι συγκρίσιμα σε μέγθος με τα άτομα και τα μόρια και λόγω των ιδια΄ίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτουν π.χ. σχήμα και μέγεθος, έχουν διαφορετικές ιδιότητες από τα αντίστοιχα υλικά σε μεγαλύτερη κλίμακα. Χάρη σε αυτές τις διαφορές τα συγκεκριμένα υλικά ανοίγουν νέες προοπτικές σε τομείς όπως οι περιβαλλοντικές εφαρμογές, η αδιαβροχοποίηση και η στεγάνωση η αποικοδόμηση υγρών και αέριων ρύπων, η αντιμικροβιακή δράση.

Copyright 2020 NanoViis

All rights reserved

T  +30 2169004480 | E  info@nanoviis.com

Ελ. Βενιζέλου 21, Μελίσσια, 15127, Αθήνα , Ελλάδα