ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

Ο ξεκάθαρος χημικός χαρακτήρας και οι αγορές με πάνω από τον μέσο όρο ανάπτυξης  χαρακτηρίζουν τη διαχείριση και τις επενδύσεις μας. Εξακολουθούμε να επεκτεινόμαστε σε ισχυρούς τομείς όπως: έξυπνα υλικά κατασκευής, χημικά προϊόντα επεξεργασίας νερού και χημικές ουσίες για επεξεργασία αποβλήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η NanoViis έχει αναπτύξει προϊόντα τόσο στον τομέα των δομικών υλικών όσο και στον τομέα της επεξεργασίας πετρελαϊκών αποβλήτων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, εργαζόμαστε στενά με πελάτες και εξωτερικούς συνεργάτες. Η καινοτομία μας χαρακτηρίζεται από φιλόδοξους στόχους και σαφή στρατηγική.   

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η εταιρική μας κουλτούρα βασίζεται στην εμπιστοσύνη, το σεβασμό και το ανοικτό πνεύμα. Βλέπουμε τη διαφοροποίηση ως ευκαιρία. Ξεκινάμε την αλλαγή, τηρούμε τις υποσχέσεις μας, επιβραβεύουμε τις  επιδόσεις και την προθυμία ανάληψης ρίσκων και αναπτύσσουμε την δική μας διαχείριση.

Copyright 2020 NanoViis

All rights reserved

T  +30 2169004480 | E  info@nanoviis.com

Ελ. Βενιζέλου 21, Μελίσσια, 15127, Αθήνα , Ελλάδα