Οι στόχοι της επιχείρησης είναι:

 

  • Τήρηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριότητά της

  • Ελάττωση των μη συμμορφώσεων που παρατηρούνται τόσο στα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες όσο και στις οργανωτικές της δομές.

  • Διάθεση στην αγορά προηγμένων, αξιόπιστων και φιλικών στο περιβάλλον προϊόντων.

  • Σχεδιασμός και παραγωγή νέων προϊόντων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς.

  • Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των παραγγελιών και παρεχόμενων υπηρεσιών που έχει αναλάβει

  • Μέτρηση της γνώμης του πελάτη

  • Αξιολόγηση των προμηθευτών

  • Χρήση ανακυκλώσιμων περιεκτών των προϊόντων που διαθέτει

  • Συνεχής βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων διαχείρησης του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των υποδομών της επιχείρησης.

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για την πιστή συμμόρφωση στην παρούσα πολιτική και για την κοινοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων σε όλους τους εργαζομένους.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Copyright 2020 NanoViis

All rights reserved

T  +30 2169004480 | E  info@nanoviis.com

Ελ. Βενιζέλου 21, Μελίσσια, 15127, Αθήνα , Ελλάδα